Privacy Policy & Cookiewetgeving

Volo Media Ltd, gevestigd aan KB House 28B, Saint Helen Street, Mellieha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via Kortegedichtjes.nl, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Volo Media Ltd
KB House
28B, Saint Helen Street
Mellieha MLH1012
+356 2744 4643

e-mail: [email protected]
website: https://www.goedkoop.nl

1. Welke gegevens verwerken we, waarom en hoelang?

1.1 Algemeen

Wanneer je gebruik maakt van Goedkoop.nl, verwerkt Volo Media Ltd bepaalde  algemene persoonsgegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres,
  • Locatiegegevens,
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen,
  • Internetbrowser en apparaattype.

Volo Media Ltd verzamelt die algemene gegevens in de server log files. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website correct en optimaal weer te geven, de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en websitetechnologie te waarborgen, en de bevoegde instanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Volo Media Ltd analyseert de verzamelde gegevens anoniem en bewaart ze los van de persoonsgegevens die je zelf aan Volo Media Ltd verschaft.

Volo Media Ltd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met een maximum van 50 maanden, tenzij anders vermeld.

1.2 Ons contacteren

We verzamelen de gegevens die je vrijwillig met ons deelt via ons e-mailadres of het contactformulier. Je vraag wordt behandeld door een medewerker van Volo Media Ltd die hiervoor verantwoordelijk is. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van je vraag en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk toegelaten of vereist door de toepasselijke wetgeving.

We bewaren de gegevens die je met ons deelt wanneer je contact opneemt voor de duur van het desbetreffende gesprek, maar niet langer dan 6 maanden na de sluiting van het gesprek, tenzij de toepasselijke wetgeving in individuele gevallen een langere bewaartermijn voorschrijft. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd als uit de omstandigheden blijkt dat alle relevante feiten zijn opgehelderd of als je ons opdraagt je gegevens te wissen. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van je gesprek met ons werden opgeslagen, worden in dat geval onmiddellijk gewist.

1.3  Nieuwsbrief

Het is ook mogelijk om op de website in te schrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief. Hiervoor verwerken we volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam,
  • Geslacht,
  • Geboortedatum,
  • E-mailadres.

1.3.1 Werking nieuwsbrief

Volo Media Ltd stuurt binnenkort een nieuwsbrief van Goedkoop.nl uit naar ingeschreven klanten. De nieuwsbrief wordt alleen uitgestuurd naar wie op eigen initiatief een geldig e-mailadres achterlaat. Bij inschrijving ontvang je een bevestigingsmail om nogmaals de aanmelding te bevestigen.

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, worden ook het IP-adres, de datum en het uur van inschrijving geregistreerd. Dit is nodig om mogelijk misbruik van het e-mailadres op een later moment te achterhalen en zo de gegevensbeheerder juridisch te beschermen.

De persoonsgegevens die verzameld worden bij nieuwsbriefinschrijving worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. Indien nodig word je via e-mail op de hoogte gesteld van aanpassingen aan de nieuwsbrief, dan wel van technische veranderingen. Persoonsgegevens verzameld via nieuwsbriefinschrijving worden niet met derden gedeeld en worden bijgehouden zolang je ingeschreven bent. Je kan op elk moment de nieuwsbriefinschrijving opzeggen, net als de toestemming voor het opslaan van de verstrekte persoonsgegevens. Hiervoor vind je in elke nieuwsbrief een uitschrijflink. Ook via het contactformulier op de website is uitschrijven mogelijk.

1.3.2 Gebruik van e-mailprovider

Voor het uitsturen van onze nieuwsbrieven en algemene berichten maken we gebruik van e-mailproviders, die mogelijk geregistreerd staan buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS. We werken echter alleen samen met partijen die een passende gegevensbescherming garanderen, conform de bepalingen in de GDPR.
Momenteel werken we samen met de volgende e-mailprovider:

Mailgun, van Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA.

De e-mailprovider in kwestie verwerkt je e-mailadres en andere gegevens zoals beschreven in 1.3 uitsluitend als onze gegevensverwerker, volgens onze instructies. Zo helpt de e-mailprovider ons om het gebruik van de nieuwsbrief te evalueren, de nieuwsbrief te personaliseren, rapporten samen te stellen over de nieuwsbriefactiviteit en andere statistische en analytische gegevens over de nieuwsbrief te voorzien. De e-mailprovider heeft in geen geval het recht om de gegevens te verstrekken aan derde partijen of om er zelf berichten naar te sturen. 

1.3.3 Tracking nieuwsbrief

Via trackingtechnologie die mogelijk gemaakt wordt door de e-mailprovider analyseren we je gebruik van onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld het openen van de nieuwsbrief of klikken op een link. Hiervoor worden de HTML-mails voorzien van tracking pixels, die automatisch geïmplementeerd worden door de e-mailprovider. Die houdt van elke inschrijver die de mail opent en erop klikt het e-mailadres, IP-adres, datum en tijd bij, zodat wij de resultaten van en de acties van gebruikers bij de e-mailcampagne kunnen analyseren.

2 Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Volo Media Ltd houdt de vermelde persoonsgegevens bij op basis van een gerechtvaardigd belang.  Naast de eerder vermelde doelen (correcte en optimale weergave van de website, het waarborgen van de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en websitetechnologie, bescherming tegen cyberaanvallen en het uitsturen van de nieuwsbrief), analyseert Volo Media Ltd jouw gedrag op de website ook om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Volo Media Ltd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

4 Maken we gebruik van cookies?

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Tracking cookies volgen de aanbiedingen en kortingen op deze website, voor een vlotte verwerking van de commissies die wij ontvangen van de aanbieders.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Een overzicht vind je onder 5.

5 Delen we persoonsgegevens met derden?

Volo Media Ltd deelt jouw persoonsgegevens met verschillende partners als dit noodzakelijk is voor een correcte en optimale werking van de website. Met partners die je gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Volo Media Ltd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Volo Media Ltd jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

5.1  Performance based partners

Ons verdienmodel is performance based, of gebaseerd op commissies. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Zodra je bij ons klikt op een link naar een bepaalde webshop, waar je een aankoop doet, krijgen wij hier een commissie voor. Daardoor is het mogelijk dat we informatie ontvangen over je online aankopen bij derde partijen (de webshops). Dergelijke informatie wordt met behulp van tracking cookies automatisch aan ons bezorgd. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website.

Bij de registratie van deze commissie of vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Het gaat hierbij niet om informatie waarmee we je kunnen identificeren, wel om commissiegerelateerde informatie, zoals de waarde van je aankoop of de datum en tijd van de transactie. Deze data mogen door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat worden beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan de betreffende performance based partners verklaard door de Algemene publishervoorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormen geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de toestemmingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Kijk hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van onze performance based partners:

5.2 Social plugins

We kunnen zogenaamde sociale plug-ins van sociale netwerken en soortgelijke platforms implementeren op bepaalde webpagina's van deze website, zoals de knoppen "Delen" of "Vind ik leuk". Wij gebruiken dergelijke plug-ins om je de mogelijkheid te geven interessante aanbiedingen en artikelen in sociale netwerken te delen of aan te bevelen en om onze diensten te promoten. Wij beschouwen deze doeleinden als in ons gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Punt 1 lit. f) GDPR.

Op onze website kun je plugins van de volgende sociale netwerken vinden:

  • Plugins van Facebook.com dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook")

De plug-ins zijn duidelijk te herkennen aan het logo van het bijbehorende sociale netwerk (vb. witte "f" op blauwe achtergrond voor Facebook).

Als je interageert met de plugins terwijl je ingelogd bent op het betreffende sociale netwerk, kan een dergelijk netwerk je social mediaprofiel correleren met informatie over je bezoek aan deze website (inclusief je IP-adres). Deze informatie wordt rechtstreeks naar de servers van de sociale netwerken gestuurd. Bovendien wordt de informatie die je van plan was te delen met het sociale netwerk gepubliceerd en aan je contactpersonen getoond. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van de respectievelijke sociale netwerken.

5.3 Andere

5.3.1 Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"), die op deze website verslag uitbrengt over gebruikersinteracties.

De door Google Analytics verzamelde informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens Google mag alleen in uitzonderingsgevallen het volledige IP-adres rechtstreeks naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden versleuteld. Alle door Google Analytics opgeslagen user-identifiers (bijv. Cookie-ID) worden na 50 maanden automatisch van de servers van Google verwijderd.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics.

Opt-Out: Je kunt de verwerking van je gegevens door Google Analytics voorkomen door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De browser add-on is beschikbaar voor de meeste moderne browsers.

6 Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volo Media Ltd en heb je het recht op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou ter beschikking hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Volo Media Ltd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7 Kan deze privacyverklaring wijzigen?

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen met gevolgen voor de toekomst. De op dat moment geldende versie van dit beleid zal beschikbaar zijn op deze website. Hoewel we niet van plan zijn om dit beleid heel vaak te wijzigen, verzoeken we je altijd ons meest actuele beleid te controleren. De meest recente versiedatum staat onderaan deze privacyverklaring.

Datum laatste aanpassing: 30 oktober 2018